Câu hỏi:

 1. Cây gì còn sống nhưng tên nghe chết rồi?
 2. Cá gì luôn chạy trốn?
 3. Bò gì luôn lẩn tránh?
 4. Cầu gì có hoa?
 5. Cầu gì hay ăn Tết?
 6. Cầu gì có chữ?
 7. Biển gì có sóng theo giờ cố định?
 8. Bạn có thể gấp đôi trang A4 mấy lần?

Đáp án:

 1. Cây tiêu
 2. Cá chuồn
 3. Bò né
 4. Cầu bông/ Cầu Giấy
 5. Cầu Kiệu
 6. Cầu chữ Y
 7. Biển nhân tạo